Kontakt z supportem

Zasady globalne

§1) Informacje ogólne

 1. Prosimy przeczytać uważnie poniższe zasady i pamiętać o ich przestrzeganiu.
 2. Zwracamy uwagę, że zasady te dotyczą wszystkich aspektów i funkcji gry oraz serwisów połączonych.
 3. InnoGames zastrzega sobie prawo do zmiany zasad w dowolnym momencie. Zmiana zostanie ogłoszona przynajmniej na forum gry i na stronie startowej Plemion.
 4. Prosimy pamiętać, że specjalne tymczasowe światy mogą mieć dodatkowe zasady i ograniczenia, które będą wymienione w dotyczącym ich ogłoszeniu na forum oraz w informacji wprowadzającej na świat.
 5. InnoGames nie ponosi odpowiedzialności za działania lub komentarze użytkowników w grze oraz innych platformach. Treści użytkowników mogą zostać usunięte bez uprzedniego ostrzeżenia, powiadomienia i konieczności podania przyczyny, jeśli zostaną uznane za naruszające nasze zasady.
 6. W przypadku pytań dotyczących zasad, przepisów czy ograniczeń, o których mowa w tych paragrafach, należy wcześniej skontaktować się z supportem gry.
 7. Te zasady nie są w stanie objąć wszystkich możliwych sytuacji. Zespół gry jest upoważniony do nakładania kary także w przypadkach nieobjętych tymi zasadami.
 8. Prosimy wziąć pod uwagę, że oprócz niniejszych zasad zastosowanie do naszych serwisów mają również przepisy OWH, które także muszą być przestrzegane.
 9. Support gry, Community Managerowie oraz inni pracownicy InnoGames nigdy nie proszą graczy podanie swojego hasła.

§2) Kodeks postępowania

 1. Zawsze traktuj innych członków społeczności gry z szacunkiem. Interakcja między nimi powinna być przyjazna i stosowna.
 2. Zespół gry zastrzega sobie prawo do karania lub banowania graczy, którzy nie przestrzegają zasad w grze i/lub połączonych serwisach; w zależności od stopnia wykroczenia - także bez wcześniejszego ostrzeżenia lub powiadomienia. Odwołania od nałożonych banów można zgłaszać wyłącznie przez system supportu gry.
 3. W przypadku poważnego naruszenia zasad zachowania lub niewłaściwego korzystania z systemu supportu, zespół gry może zablokować graczowi dostęp do systemu supportu.
 4. Każdy gracz jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji udzielanych przez zespół gry. Community Manager gry jest najwyższą instancją we wszystkich kwestiach dotyczących supportu. Jego decyzje są ostateczne.
 5. Wszystko co zostało napisane w grze i połączonych serwisach może zostać zgłoszone i użyte jako dowód przeciwko graczowi w odwołaniu lub innych sprawach związanych z obsługą gry. W razie wątpliwości interpretacja wiadomości należy do zespołu gry.
 6. Zabronione jest podszywanie się pod inną osobę, udawanie innego gracza, członka zespołu supportu lub pracownika InnoGames.
 7. Zabronione jest chwalenie się rzekomymi znajomościami z zespołem supportu lub pracownikami InnoGames, w celu wymuszenia jakiegoś zachowania.
 8. Publikowanie treści komunikacji z zespołem supportu lub innymi graczami, bez ich pełnej zgody, jest zabronione.
 9. Gracze są zobowiązani do zgłaszania informacji o błędach do supportu gry, gdy tylko je zauważą lub dowiedzą się o nich. Niewykonanie tego natychmiast, szczególnie jeśli z powodu błędu uzyskane zostały korzyści, może skutkować karą.
 10. Czerpanie korzyści z łamania zasad przez innego gracza, może prowadzić do wyciągnięcia konsekwencji także wobec beneficjenta. Gracze, którzy uważają, że mogli skorzystać na naruszeniu zasad gry muszą natychmiast skontaktować się z supportem gry.
 11. Zabronione jest zwracanie się do innych graczy z prośbą o wykonanie działania lub udzielenie informacji bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z własnością konta, a także szantażowanie, oszukiwanie lub grożenie w taki sposób oraz namawianie do łamania zasad gry w jakikolwiek sposób.
 12. Przechowywanie, udostępnianie, publikowanie lub reklamowanie jakichkolwiek informacji, które naruszają nasze zasady, jest surowo zabronione w grze lub jakiejkolwiek podłączonej platformie.
 13. Zabrania się używania zewnętrznych lub wbudowanych środków, które miałyby służyć do ominięcia zasad, blokad lub ograniczeń technicznych wprowadzonych do gry lub powiązanych serwisów.

§3) Komunikacja i język

 1. Wypowiedzi, nazwy, media lub linki prowadzące do materiałów, które zawierają, propagują lub przywołują treści skrajnie polityczne, pornograficzne, brutalne, jednoznacznie seksualne, seksistowskie, obraźliwe, wulgarne, grożące komuś lub niezgodne z prawem są zabronione w grze i na dowolnej platformie z nią połączonej. Obejmuje to także wersje ocenzurowane lub zmienione w inny sposób.
 2. Zabronione jest używanie rozpoznawalnych marek, znaków towarowych i/lub chronionych nazw jako części konta, profilu, wioski lub plemienia.
 3. Niedozwolone jest również używanie gry lub powiązanych serwisów do bezpośredniej lub pośredniej reklamy witryn, projektów, marek itp. Aby używać gry do tego celu niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie zgody od supportu gry.
 4. Języki dozwolone do komunikacji między graczami to polski i angielski. Komunikacja z supportem gry musi odbywać się w języku polskim. Support gry może przerwać rozpatrywanie zgłoszeń, które nie są zrozumiałe (np. pochodzą z translatora).
 5. Języki dozwolone do użycia w profilach graczy i plemion to polski i angielski. Krótkie i dobrze znane cytaty/sentencje w innych językach są dozwolone, jeśli bezpośrednio po nich lub przed nimi dodane jest poprawne tłumaczenie na język polski.
 6. Zabronione jest udostępnianie swoich lub cudzych danych osobowych osobom trzecim, ponieważ może to być wykorzystane zarówno do złamania zabezpieczeń konta jak i innych nielegalnych działań.

§4) Konta

 1. Każdy gracz może mieć tylko jedno konto na danym świecie. Można grać tym samym kontem na wielu światach lub posiadać na Plemionach parę kont, o ile nie są one aktywne na tym samym świecie.
 2. Jeśli gracz, z jakiegokolwiek powodu, zdecyduje się zagrać na innym koncie na tym samym świecie, to musi najpierw oddać dotychczasowe konto do usunięcia i odczekać 24 godziny zanim zaloguje się na nowe konto. Późniejsze anulowanie procesu kasacji konta jest zakazane.
 3. Konta graczy są zazwyczaj usuwane po 14 dniach nieaktywności.
 4. Zabronione jest tworzenie i/lub korzystanie z kont, których podstawowym celem jest przynoszenie korzyści innemu kontu ("pushing"), a także czerpanie korzyści z takiego zachowania.
 5. Niedozwolone jest uzyskanie lub usiłowanie uzyskania nieautoryzowanego dostępu do konta innego użytkownika. Nawet próba jest karalna.
 6. Zabronione jest udostępnianie swoich haseł oraz innych danych logowania innym graczom. Support gry nie jest zobligowany do pomocy w takich wypadkach.
 7. Jeśli gracz nie jest w stanie uzyskać dostępu do swego konta i/lub uważa, że jego konto mogło zostać przejęte, to powinien zgłosić to do supportu gry w ciągu siedmiu dni. Po upływie tego czasu jest mało prawdopodobne, że support gry będzie mógł ponownie przyznać dostęp do konta.
 8. W przypadku korzystania funkcji "Zastępstwa" właściciel konta jest wyłącznie odpowiedzialny za wybór zastępcy i przyjmuje się, że zastępca działa ogólnie za jego zgodą. Dotyczy to każdej zmiany wprowadzonej na koncie lub przez konto, gdy zastępstwo jest aktywne. Zarówno pojedyncze jak i powtarzające się niewłaściwe wykorzystanie zastępstwa może skutkować karą dla wszystkich zaangażowanych kont. W gestii supportu gry leży zdefiniowanie niewłaściwego wykorzystania w konkretnych przypadkach.
 9. Użytkownicy grający z tego samego urządzenia lub sieci (np. to samo gospodarstwo domowe, szkoła, miejsce pracy) muszą oznaczyć to w ustawieniach swojego konta w sekcji "Dzielenie łącza".
 10. Zabronione jest korzystanie z tymczasowych/jednorazowych adresów e-mail (tzw. "śmieciowych") jako adresu przypisanego do konta w Plemionach.
 11. Każdy gracz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego konta i ważność wprowadzonych danych.
 12. Aby umożliwić nam świadczenie usług, gracze nie mogą maskować przed supportem gry informacji powiązanych z kontem, przy użyciu środków technicznych lub dowolnej innej metody. Prawa graczy dotyczące prywatności względem innych użytkowników (jak np. używanie anonimowej nazwy użytkownika) nie są naruszane przez tę zasadę.

§5) Waluta Premium

 1. Punkty Premium można kupować tylko w oficjalnym sklepie w grze lub przez aplikacje mobilne. Kupowanie Punktów Premium z innego źródła jest zabronione i te Punkty mogą zostać usunięte bez rekompensaty. InnoGames nie świadczy żadnej pomocy odnośnie waluty Premium, która nie została zakupiona w naszym oficjalnym sklepie lub przez aplikacje mobilne.
 2. Surowo zabronione jest sprzedawanie, kupowanie oraz oferowanie kupna/sprzedaży kont, elementów kont czy usług zewnętrznych powiązanych z kontami w zamian za Punkty Premium lub jakiekolwiek inne korzyści. Jedynym wyjątkiem są elementy lub funkcje gry, które są bezpośrednią częścią gry zaprojektowaną do interakcji ekonomicznych.
 3. Przeniesienie Punktów Premium pomiędzy graczami odbywa się całkowicie na ryzyko uczestniczących graczy. Obsługa gry nie jest zobligowana do pomocy przy ewentualnych nadużyciach w tej kwestii. Prosimy mieć na uwadze, że Punkty Premium otrzymane przez graczy mogą zostać w dowolnym momencie usunięte, na przykład jeśli podlegają one obciążeniu zwrotnemu, zostały uzyskane na skutek oszustwa lub w wyniku naruszenia opisanych tutaj zasad. Jeśli gracz otrzymuje Punkty Premium z nieznanego źródła, należy skontaktować się z supportem gry przed skorzystaniem z nich.

§6) Boty i skrypty

 1. W Plemiona można grać wyłącznie poprzez wspierane przeglądarki w ich oficjalnych wersjach lub przez oficjalne i zaktualizowane aplikacje mobilne. Wszelkie działania w grze muszą być wykonywane ręcznie lub poprzez oficjalnie dozwolone skrypty i narzędzia.
 2. Boty, narzędzia, skrypty i inne środki, które wykonują zautomatyzowane działania, naśladują funkcjonalności usług premium i/lub umożliwiają dostęp do funkcjonalności premium są zabronione, chyba że korzystanie z nich zostało oficjalnie dozwolone.
 3. Przegląd skryptów oficjalnie dozwolonych do używania w grze można znaleźć tutaj.
 4. Kod źródłowy skryptów nie może być w żaden sposób zaciemniony i musi być dostępny dla zespołu obsługi Plemion.

Zasady lokalne

§7) Inne

Korzystanie ze skryptów

Wszystkie skrypty muszą zostać uprzednio zaakceptowane przez support gry. Jeśli gracz nie jest pewny czy dany skrypt czy narzędzie jest dozwolone, to przed skorzystaniem z niego należy zgłosić się do supportu gry w celu upewnienia. Lista zaakceptowanych skryptów znajduje się na forum.

Reguły dotyczące skryptów:

 1. Skrypty mogą wykonywać wyłącznie jedną akcję na jedno kliknięcie. Wyjątkiem są skrypty do zmiany nazw komend, wiosek lub tytułów raportów.
 2. Skrypty nie mogą wchodzić w interakcję z Asystentem Farmera, chyba że ich działanie zostało oficjalnie zaakceptowane przez support gry.
 3. Skrypty nie mogą automatycznie wysyłać informacji ani reagować na jakieś zdarzenia na koncie (np. nadchodzący atak).
 4. Skrypty nie mogą ustawiać fokusa na przyciskach typu "Atak", "Wsparcie" czy "OK" na ekranach wysyłających komendy, ani też klikać na te przyciski.
 5. Skrypty nie mogą wysyłać ataku w imieniu gracza ani też pozwalać na wysyłanie komend automatycznie lub za pomocą mniejszej liczby kliknięć niż zwykle.
 6. Skrypty nie mogą wchodzić w interakcję z Giełdą Premium.

Support gry dysponuje prawem do odrzucenia skryptu według własnego uznania, nawet jeśli nie narusza on żadnej z powyższych zasad.

Rundy Szybkie i Special

Na światach Szybkie oraz Special z jednego urządzenia / łącza może korzystać maksymalnie jedno konto (chyba, że zasady danej rundy wyraźnie mówią inaczej).

Na tych światach mogą mieć też zastosowanie dodatkowe zasady gry. Prosimy o dokładne zapoznanie się z opisami poszczególnych rund przed dołączeniem do nich.